Đóng

29 / 04 2016

Máy in phun ký tự tự động

MÁY IN DATE – THÔNG TIN SẢN XUẤT

Font mở rộng: có thể mở rộng đến chín lần; lưu trữ thông tin: Xịt 60 ký tự ( 2-3 dòng ) . Độ ẩm: 90% của nhiệt độ môi trường: 5 ~ 45˚C;

1-150H2100250X4

hình ảnh máy

Thông số kỹ thuật

– Kích thước tổng thể: 370 x 260 x 550 mm;

– Nguồn cung cấp: AC220V 50Hz ac 100 VA;

– Phun Tốc độ in: 1400 ký tự / (5×7);

– Trọng lượng tổng: 30 kg;

– Vòi phun để in khoảng: 30 mm đối tượng khoảng cách tối đa.

 

Phụ trợ nhãn và đóng gói LIÊN QUAN