Đóng

Bể chứa thép – tank

bể bồn

mixing-tank-1

BỂ KHUẤY TRỘN – MIXING TANK

BỂ KHUẤY TRỘN – MIXING TANK Bể khuấy trộn  được sử dụng phổ biến nhất trong các loại bể chứa, […]

30 / 04 2016