Đóng

Hệ thống tháp bay hơi

MVR bay hoi

Thiết bị bay hơi MRV

Thiết bị bay hơi MRV Hình ảnh thiết bị Technical parameters (evaporation according to the customer need to design) Model MVR-0.5 MVR-1 MVR-1.5 MVR-2 MVR-5 MVR-10 MVR-15 Năng suất […]

8 / 07 2017