Đóng

25 / 11 2020

Propak China 2020 – Trung tâm hội nghị quốc gia Hồng Kiều, Thượng Hải

Từ 11,25 – 27 . Propak China 2020 Triển lãm chế biến và đóng gói sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc gia Hồng Kiều , Thượng Hải . hẹn gặp bạn có số gian hàng là 61 B02 -Jimei . Mong quý khách ghé thăm .

z2195665700147_d9a7792dda572ce78a5fa9f38ac93922 z2195665700148_53983d5dc3dca47f00a0e5ea358a6223 z2195665703763_c3f4fb6a1cd6d6cb5df2ebd967c24099 z2195665703764_dbc631d8c1759b0078178e5e5c6dc6e6

Công ty LIÊN QUAN