Đóng

21 / 04 2016

Chìa khóa trao tay hệ thống Sữa Tiệt Trùng UHT 1000L/H – Ireland

3

Công suất:1000L/H
Đóng gói: Brick shape carton aseptic filling machine
Size đóng gói : 250ml
Tiệt trùng :UHT sterilizer
Hạn sự dụng : 1year

Dự án hoàn thành LIÊN QUAN