Máy chiết rót vô trùng tetrapak JMB-4000 ( 125ml-350ml )

MÁY CHIẾT RÓT HỘP GIẤY TIỆT TRÙNG JMB3000- (từ 125-350ml) Chức năng chính của máy chiết rót hộp giấy tiệt […]

26 / 04 2016