Tân Hiệp Phát chuẩn bị bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

Hãng nước giải khát Tân Hiệp Phát đang chuẩn bị bán đi một lượng cổ phần thiểu số trong một […]

26 / 04 2016