Đóng

21 / 04 2016

Chìa khóa trao tay dây chuyền Nước ép tại Singapore 2000 Lít/giờ

Zalo_ScreenShot_21_4_2016_1818227

Include fresh fruit pre-treatment section,water purification ,sterilization, filling and CIP cleaning system.
Capacity: 2000L/H
Package: plastic bottle.
Package volume: 250ml,500ml,2L
Shelf life: 1year

Dự án hoàn thành LIÊN QUAN