Đóng

màng lọc RO

he-thong-xu-ly-nuoc-ro

Hệ thống Xử lý nước RO

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC – HỆ THỐNG RO – HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT RO Hệ thống […]

8 / 06 2016

1-150H3104K5120

Hệ thống Xử lý đặc tính chính

  Thẩm thấu ngược RO Màng lọc tinh khiết Carbanated phối trộn Carbanated phối trộn Carbanated phối trộn CIP vệ sinh […]

24 / 04 2016