Đóng

Lên men lactic(

2 tank chua

Quy trình sản xuất yaourt

Quy trình sản xuất yaourt  Nguyên liệu: Yaourt có thể được sản xuất từ sữa tươi, sữa bột, sữa cô […]

2 / 09 2016