Chìa khóa trao tay dây chuyền CocaCola 20,000 chai/giờ

   Coca-Cola có 160 loại của các thương hiệu nước giải khát tại 200 quốc gia, bao gồm nước giải […]

21 / 04 2016