Đóng

5 / 11 2016

Thiết bị tiệt trùng bản mỏng HTST – Plate HTST Pasterurizer

THIẾT BỊ TIỆT TRÙNG BẢN MỎNG  – PLATE HTST PASTERURIZER

Quy trình nhiệt độ : 30°C~75°C ( quá trình đồng hóa ) → 140°C (4s, 10s, 15s) → 85°C~92°C (40°C) return flow

Thiết bị nằm giữa quá trình thanh trùng và tiệt trùng UHT,

Điều khiển bán tự động : Van áp suất giảm U.K Spirax sarco ,  hệ thống kiểm soát nhiệt độ Burkert Đức or sparx sarco, nhiệt độ chuyển đổi German Labom ,  ghi nhiệt độ không có giấy Anthone , nước nóng bơm Italy;  LOGO kiểm soát Siemens , độ chính xác của kiểm soát nhiệt độ là ± 0,5 độ.
Điều khiển tự động hoàn toàn: Áp suất hơi Spirax sarco giảm van, hệ thống kiểm soát nhiệt độ Berkier Berkeley hoặc Spirax sarco, đầu dò nhiệt độ Labom của Đức, máy đo nhiệt độ Anthone không có giấy, Italy; Siemens PLC Điều khiển tự động toàn màn hình với màn hình cảm ứng, độ chính xác của việc kiểm soát nhiệt độ là ± 0.5 độ.

Nước giải nhiệt : 1:2≤30°C

thiet-bi-tiet-trung-tra-va-trai-cay-1

thong-so-may-tiet-trung

 

Hệ thống tiệt trùng LIÊN QUAN