Đóng

20 / 10 2017

Dự án nước ép dâu tây 2T/H

Dự án nước ép dâu tây 2T/H 

598d51c6e74ac

Thiết bị gia nhiệt ống chùm 598d51c6351d1

Máy rửa nguyên liệu598d51c503403

Băng tải chọn lọc20170816094241_14957

Hệ thống phối trộn đồng hóa 20170816094252_94047

Kết cấu hệ thống dây chuyền 20170816094310_24518

Hệ thống bên ngoài
20170816094322_58629

Hệ thống máy chiết rót 20170816094420_84456

Hệ thống xử lý nước

20170816094443_69616

Hệ thống ống dẫn tank chứa 20170816094541_70080

Phối cảnh hệ thống trộn

20170816094430_99489

Hệ thống trộn và lọc 20170816094718_95373

Hệ thống gia nhiệt

20170816094357_36860

Máy nén khí

20170816094609_99577

598d51c5473a0

Thư viên ảnh dự án LIÊN QUAN