Đóng

28 / 04 2016

Dự án hoàn thành sản xuất thức uống trái cây

Jimei đã lắp đặt hệ thống công nghệ dây chuyền đồng bộ :
Nước ép trái cây
Thiết bị cô đặc
Chế biến các loại trái cây căn bản : dứa , xoài , chanh dây , mãng cầu , ổi , cà chua …
Chúng tôi hiểu được giá trị thực sự mang lại cho khách hàng và các bên liên quan , với phương châm người phục vụ .

Thư viên ảnh dự án LIÊN QUAN