Đóng

30 / 07 2016

Cung cấp bao bì tiệt trùng 6 lớp – dạng đóng gói Top

BAO BÌ TIỆT TRÙNG EVERO ASEPTIC – ASEPTIC SIX LAYER

22_0

Hiện nay chúng đã sản xuất các loại bao bì tiệt trùng đóng gói Top Package

Hotline : 0943.678.456
Email : nescafe306@gmail.com

tetra JIMEI

..

Vật tư tiêu hao sản xuất LIÊN QUAN