Đóng

Hệ thống tháp bay hơi

1-150H3104K5120

Hệ thống Xử lý đặc tính chính

  Thẩm thấu ngược RO Màng lọc tinh khiết Carbanated phối trộn Carbanated phối trộn Carbanated phối trộn CIP vệ sinh […]

24 / 04 2016