Đóng

Hệ thống phối trộn

chuẩn bị

may dong hoa 2

Máy đồng hóa – Homogenizer

MÁY ĐỒNG HÓA – THIẾT BỊ ĐỒNG HÓA – HOMOGENIGER Thiết bị đồng hóa GJB được sản xuất bới JIMEI trên […]

29 / 04 2016