Đóng

Bể chứa thép – tank

bể bồn

1-150H2103053156

Xô đựng sữa – JIMEI VN

Xô sữa không gỉ, thiết bị đc thu nhỏ, thực phẩm và dược phẩm cũng có thể được sử dụng […]

30 / 04 2016

1-150H2102QQF

Bồn nhận sữa – JIMEI VN

Bồn tiếp nhật sữa cũng được nhân bản rộng rãi, xây dựng đơn giản và dễ dàng vệ sinh. Bồn được nhóm […]

30 / 04 2016

1-150H210244G63

Bồn cân sữa – JIMEI VN

Bồn cân Sữa là của dây chuyền tìm kiếm, xây dựng đơn giản, và dễ lau chùi. Thiết bị sử dụng […]

30 / 04 2016